Вземи повече от здравето!

Вземете повече от Здравето!

Слоганът на 120на80 напълно представя идеологията зад създаването на нашият бизнес. За нас Аптеката е един своеобразен “Храм на Здравето”, мястото на което всеки ще получи реална консултация и внимание. Значението на фармацевта и служителите в аптеката е ключово в подобряването на състоянието на пациента, спокойствието и професионализмът са от ключове значение в този процес. Кредото на нашият екип е именно да сме в служба на нашите клиенти със съвети, разнообразие от възможности и личен подход.